»

Functies in Omnizorg

Rehabilitatie is de grondgedachte van Omnizorg Apeldoorn:
rehabilitatie en herstel van maatschappelijke waarden voor de doelgroep.
Intreding of herintreding in het arbeidsproces. Deelname aan het leven van
alledag. Verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Betrokkenheid bij de
directe omgeving. Zorg en veiligheid voor de buurt. Vermindering van overlast
voor omwonenden en winkeliers.

Het bijzondere gebouw van Omnizorg staat aan de Stationsstraat,
die de scheiding vormt tussen winkelgebied en woonwijk. In het pand
zijn allerlei verschillende functies ondergebracht voor opvang, zorg, wonen en
werk.